Category Archives: چرم باران

تجارت چرم

در تجارت ، امروز با تولید هر محصولی نیمی از راه طی شده و نیمه دوم آن بازاریابی صحیح، تبلیغ و فروش است به خصوص برای چرم که تسویه حساب آن نقدی است.

تولید کنندگان چرم به این باور رسده اند که باید خود مستقیما فروشنده کالای خود باشند و خرده فروشی را درب کارخانه انجام دهند که خوب البته از نظر تجاری این دیدگاه اشتباه است و قطعا با مشکل مواجه خواهد شد. در تجارت، امروز با تولید هر محصولی نیمی از راه طی شده و نیمه دوم آن بازاریابی صحیح، تبلیغ و فروش است. اطلاعات بیشتر

هدف شرکت آلتیک

هدف شرکت آلتیک دسترسی تولید کنندگان کیف و کفش به مواد اولیه مرغوب و حفظ این صنایع است.

ممکن است مدتی کوتاه دچار سختی در فروش شود ولی میتواند با درایت و هزینه و سابقه، خود را به جایگاه اصلی چرم ایران برساند کما این که کسانی هم در صنعت چرم بوده اند که همیشه زحمت کشیده اند و نوآوری کرده اند ولی متاسفانه تعداد آن ها به تعداد انگشت های یک دست هم نمیرسد. اطلاعات بیشتر